Realizujemy nasze
zaangażowanie społeczne
wspierając lokalny dobrobyt

Firma Brovind wierzy w ludzi, w doskonalenie ich umiejętności i w rozwój kompetencji, co stanowi największą zaletę firmy specjalizującej się w konkretnym sektorze automatyki przemysłowej.

Ściśle współpracujemy z instytutami technicznymi, uniwersytetami i administracją lokalną, przyjmując i szkoląc studentów, oferując im pracę w zawodzie technika specjalisty i czyniąc z Cortemilia (znanej przede wszystkim z dobrego jedzenia, wina oraz turystyki) atrakcyjne centrum technologiczne dla młodych ludzi o dużych zdolnościach.

Nasze zaangażowanie społeczne wspiera lokalny dobrobyt, poprzez codzienne wspomaganie sportu, edukacji i lokalnej kultury.

Rozbudowa siedziby w Cortemilia doprowadzi w najbliższej przyszłości do odzyskania opuszczonej strefy przemysłowej: ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych, które zostaną odnowione i ponownie staną się produktywne.