Firma Brovind produkuje systemy transportu wibracyjnego do pakowania i rynny dozowania produktów sypkich do wag i maszyn pakujących.

Dzięki zastosowaniu modułowych rynien wibracyjnych oraz precyzyjnemu projektowi mechanicznemu ze sterowaniem elektronicznym, jesteśmy w stanie zrealizować linie transportu wibracyjnego o żądanej długości na wielu bieżniach, w celu uzyskania idealnego połączenia z maszyną pakującą lub maszyną napełniającą.


W przypadku produktów sypkich nasze systemy mogą być połączone z różnymi urządzeniami ważącymi, co pozwala na zmienne zarządzanie natężeniem przepływu w celu uzyskania coraz dokładniejszego strumienia produktu, a tym samym bardziej precyzyjnego dozowania lub ważenia.


Wszystkie rozwiązania firmy Brovind poświęcone branży spożywczej wykorzystują materiały i technologie , które w żaden sposób nie wpływają na właściwości organoleptyczne przenoszonych produktów, a także precyzyjną, ergonomiczną konstrukcję, eliminującą ścieżki, które mogłyby spowodować ich uszkodzenie lub zanieczyszczenie.


Bardzo ważny jest również design systemów. Ich części muszą być łatwo dostępne celem zagwarantowania najwyższych standardów higienicznych.

ROZWIĄZANIA INDYWIDUALNE

Wszystkie systemy firmy Brovind dla branży elektromechanicznej mogą być wyposażone w szeroką gamę opcji oraz zaawansowane elektroniczne systemy sterowania i kontroli.