Przemysł motoryzacyjny jest sektorem wymagającym ekstremalnej precyzji, bardzo wysokiego poziomu automatyzacji, wysokich standardów jakości, bezpieczeństwa a przede wszystkim ekstremalnej wszechstronności podawania wibracyjnego i orientacji, umożliwiających obsługę bardzo złożonych systemów montażowych o wysokiej zdolności produkcyjnej.

Firma Brovind odpowiada na potrzeby branży, dostarczając gotowe kompletne systemy orientacji, wyposażone w najlepsze technologie mechaniczne i elektroniczne, dostosowane do standardów lub konkretnych specyfikacji wymaganych przez Klienta. Nie tylko podajniki wibracyjne, ale wszystkie technologie pomocnicze do sortowania produktów luzem, separacji i obsługi manipulatorów robotycznych. Tworzymy systemy zapłonu dla zautomatyzowanych linii montażowych oraz urządzenia interfejsowe ułatwiające wprowadzanie i orientację danego elementu, gotowego do odbioru.


Wszystkie systemy firmy Brovind do branży motoryzacyjnej są zaprojektowane do synergicznego działania z automatycznymi liniami  montażowymi i są wyposażone w sterowniki PLC zdolne do współpracy z oprogramowaniem firmowym. Nasze systemy podawania i orientacji mogą być wyposażone w przełączniki optyczne do sortowania, wykrywania i odrzucania wybrakowanych lub wadliwych materiałów.

ROZWIĄZANIA INDYWIDUALNE

Wszystkie systemy firmy Brovind dla branży elektromechanicznej mogą być wyposażone w szeroką gamę opcji oraz zaawansowane elektroniczne systemy sterowania i kontroli.